English   ОСОТ - Строителство и арматура - начало
     
ОСОТ - Строителство и арматура  СТРОИТЕЛСТВО  завършени проекти
     
  ПОП ГРУЮ | В. ПЕТЛЕШКОВ | ЦАР САМУИЛ | МЕДЕН РУДНИК УПИ IV-24
  В. ЛЕВСКИ | ХОТЕЛ НАДЕЖДА | МЕДЕН РУДНИК УПИ XIII-10 | ДЕБЕЛТ
     
 
  оферти
  за фирмата
 
       текущи проекти
       завършени проекти
 
 

ПЛАНОВЕ

 
Бургас, ул. Дебелт 64, партер партер Бургас, ул. Дебелт 64, етаж 1 етаж 1 Бургас, ул. Дебелт 64, етаж 2 етаж 2
Бургас, ул. Дебелт 64, етаж 3 етаж 3 Бургас, ул. Дебелт 64, етаж 4 етаж 4 Бургас, ул. Дебелт 64, подпокривно подпокривно
    Бургас, ул. Дебелт 64, допълващо застрояване допълващо застрояване
 
 
 
 

БУРГАС
ул. "Дебелт" № 64

Сградата е разположена на уличната регулационна линия на калкан със съществуваща жилищна сграда и бъдещо застрояване в съседните парцели.
Височина на сградата е 14,50 м и включва партер, четири жилищни етажи и подпокривно ниво. През проход в партера е подхода към допълващото застрояване съдържащо пет гаражни клетки. В партера са разработени два магазина за промишлени стоки към улицата и два гаража и ателие към вътрешния двор. Откъм прохода е и жилищният вход. Стълбището е осветено индиректно - чрез прозорци в последното ниво. Предвиден е асансьор. В сутерена са разположени складовите помещения към всяко жилище и ателие. Първи, втори, трети и четвърти етажи са еднакви. В тях са разработени по два двустайни и два тристайни апартамента, като единият тристаен апартамент е проектиран на нивото на междинната площадка – на 1,22м под основната плоча. В подпокривния етаж са проектирани четири ателиета, които са със скосявания.

Строителството на обекта ще се изпълни по монолитен строителен способ с носещи колони, греди и плочи от стоманобетон. Ограждащите и преградните зидове ще се изпълнят от тухли с кухини. В графичната част на проекта и в топлотехническата оценка на сградата са отразени мероприятията по топло и хидроизолирането на обекта.
 
 
 
© 2003 - 2011 ОСОТ ЕООД. Всички права запазени.
Уеб дизайн aves-bg.com