English   ОСОТ - Строителство и арматура - начало
     
ОСОТ - Строителство и арматура  СТРОИТЕЛСТВО  текущи проекти
     
  МЕДЕН РУДНИК УПИ I-24 | ПРИМОРСКО
   
     
 
  оферти
  за фирмата
 
       текущи проекти
       завършени проекти
 
 

ПЛАНОВЕ

Бургас, к-с Меден рудник сутерен Бургас, к-с Меден рудник партер Бургас, к-с Меден рудник етаж 1
Бургас, к-с Меден рудник етаж 2 Бургас, к-с Меден рудник етаж 3 Бургас, к-с Меден рудник етаж 4
Бургас, к-с Меден рудник терасовиден    
 
 
 
 

БУРГАС
МЕДЕН РУДНИК УПИ I-24

Сградата е разположена в ъглов имот навътре от уличните регулационни линии, на калкан с бъдещото застрояване в УПИ ІІ-общ и на отстояние спрямо другата странична регулация с УПИ ІV-24. Основната височина на сградата е 15,00м и включва приземен, четири жилищни и терасовиден етаж. Поради голямата си площ сградата е разделена на две секции, на различни нива. В Секция №1 е предвиден полуприземен етаж като е използвана денивелацията на терена - високото улично ниво от югозапад спрямо терена на югоизток. Там ще се осъществява паркиране в три гаражни клетки. Останалата част от нивото е склад към големия магазин от приземния етаж. Входът на секцията е от северозапад. Стълбището е директно осветено и изолирано от общите коридори. Предвиден е асансьор. В приземния етаж са проектирани четири гаража и два магазина за промишлени стоки. На това ниво са и складовите помещения към апартаментите. Всеки от четирите жилищни етажи съдържа четири апартамента и едно ателие. Две от жилищата са двустайни, а другите две са тристайни. В терасовидния етаж са проектирани складове, които са със скосявания.

Строителството на обекта ще се изпълни по монолитен строителен способ с носещи колони, греди и плочи от стоманобетон. Ограждащите и преградните зидове ще се изпълнят от тухли с кухини.
В графичната част на проекта и в топлотехническата оценка на сградата са отразени мероприятията по топло и хидроизолирането на обекта.
 
 
 
 
 
 
 
     
 


© 2003 - 2011 ОСОТ ЕООД. Всички права запазени.
Уеб дизайн aves-bg.com